Общи условия

Общи условия

Авторските права на всички материали, публикувани в balchikgardens.com, са притежание на “Тихия кът” АД.

Използването или копирането на даден материал от съдържанието на сайта се допуска само при условие, че се посочи източника и се добави линк към balchikgardens.com.

Всеки опит за неправомерно копиране и/или използване подлежи на наказание съгласно законите на Република България.