България

България

България е държава в Югоизточна Европа, член на Европейския съюз и НАТО, разположена в източната част на Балканския полуостров. Съчетавайки в себе си исторически и архитектурни забележителности, тя е една от най-привлекателните туристически дестинации, посещавана от стотици хиляди туристи ежегодно. България предлага прекрасни възможности за морски, планински, културен и селски туризъм,красиви гледки , кристални води и слънчеви плажове.За инвеститерите, България представлява интерес с възможностите си за инвестиране в недвижимо имущество. Цените на недвижимите имоти продължават да бъдат конкурентни.

България е страна с богато исторически и културно минало.

Населението на страната е 7 282 041 души.

Климатът на България е умереноконтинентален, с ясно изразени четири сезона, като в районите на юг и Черноморието се доближава до средиземноморския. Средните температури варират през годината от 0 °Сдо23 °С.